Podejmowanie decyzji to proces, który trwa, w zależności od Twojego charakteru, określoną ilość czasu. Znam ludzi, którzy podejmują decyzję od ręki, nie zastanawiają się nawet minuty. Polegają silnie na swojej intuicji, niezależnie od tego jakie rezultaty osiągnęli wcześniej. Nie zrażając się niczym, idą za głosem serca i działają jak przecinaki robiąc naturalną selekcję w postaci testowania. Co nie wyszło to odrzucają, co jest ok to rozwijają. Takie działania jest szybkie, zapewne obarczone również wysokim ryzykiem ale to ryzyko przeważnie mają wkalkulowane w działanie. Zresztą gdyby było to dla nich nieopłacalne, prawdopodobnie zmienili by formę działania, no chyba, że ktoś jest kamikadze.

Są tez i tacy, którzy nie podejmują żadnych decyzji. Zazwyczaj w ostateczności pozwalają aby sprawa rozwiązała się „sama” nie wiedząc o tym, że niepodejmowanie decyzji to tez w zasadzie decyzja. Świadome niepodejmowanie decyzji jest spowodowane przede wszystkim obawą przed konsekwencją. Czyli osoby takie nie są w stanie wziąć odpowiedzialności za swoje życie.

Oczywiście wymienione przeze mnie przypadki są skrajnościami, które rzadko się zdarzają. Statystyczny człowiek podejmuje decyduje słysząc o danej propozycji od dwóch do pięciu razy. Przy czym 3 – 4 razy to najczęstsze przypadki – około 70%. Co więc jeśli u Ciebie jest inaczej albo co jeśli jest pewien obszar decyzyjny, który jest dla ciebie trudny, jest ci trudno podjąć daną decyzję. Być może czasem musisz podjąć decyzję szybko, a nie chcesz popełnić błędu lub po prostu chcesz zminimalizować ewentualne negatywne skutki.

Czy zatem, było by pomocne posiadanie stałego dostęp do zestawu pytań, który wspomagały by Cię w tym procesie? Jeśli twoja odpowiedź jest pozytywna, to mam dla Ciebie dobrą wiadomość. Poniżej są na to dwa sposoby: opisana poniżej w tym artykule średnia ważona macierzy decyzji oraz symulator podejmowania decyzji czyli zestaw pytań wspomagających w procesie podejmowania decyzji. Oczywiście generator nie podejmie za Ciebie decyzji ale może na co dzień wspomagać cię w działaniu. Dlatego jeśli chcesz wypróbować generator zapisz się na listę poniżej, a otrzymasz bezpłatny dostęp do symulatora.

Wypróbuj proszę tą metodę i daj mi znać jak to na Ciebie działa. Z pierwszych testów wynika że jest to ciekawe i pomocne rozwiązanie dlatego czekam na twoją ocenę, na twój feedback

Mam też dla Ciebie inną możliwość. Jest ona nieco bardziej skomplikowana, jednak poświęcenie czasu w tym przypadku może okazać się nieocenione. Jest to średnia ważona macierzy decyzji.

Średnia ważona macierzy decyzji.

Nic się nie martw to tylko tak groźnie brzmi. Przejście przez ten proces jest proste i pozwala podjąć decyzję. Technika ta nadaje priorytety czynnikom, które mają znaczenie dla Twojej decyzji, a potem nadaje wartość każdej z nich. Wyższa wartość odzwierciedla lepszą decyzję. Aby skorzystać z tej techniki potrzebne są minimum dwie opcje ale może tez ich być więcej.

W pierwszej kolejności trzeba wypisać wszelkie czynniki istotne w procesie podejmowania decyzji. Następnie nadać im wartość znaczenia (priorytet) od najmniej istotnego do najbardziej istotnego.

Czyli obok każdego z czynników wpisz wyważone przez Ciebie jego znaczenie dla decyzji, w przedziale od 1 do 10, gdzie 10 oznacza największe znaczenie (cyfry mogą się powtarzać). Następnie każdej z opcji nadaj wartość w tej samej skali, jednak niech to będzie wpływ podjęcia określonej decyzji na czynnik.

Zróbmy to na przykładzie działania w projekcie x: zrezygnować czy kontynuować?

Czynniki                                                               Rezygnacja                       Kontynuacja

Relacje z rodziną (8)                                                  10                                        2

Relacje z partnerem (9)                                             1                                         10

Dodatkowy dochód (6)                                               5                                         8

Brak czasu (10)                                                          10                                        2

Rozwój umiejętności (7)                                            1                                         10

Możliwości (5)                                                             5                                         10

Wynik:                                                                        to: 251                                 to:188

Teraz czeka Cię prosta matematyka, gdyż trzeba to wszystko przemnożyć. Czyli ważność czynnika „relacje z rodziną” razy wpływ decyzji „rezygnacji” na czynnik: 8×10 daje nam 80p. Po przemnożeniu dodajemy wszystkie wyniki danej decyzji. Wartość wyższa jest tą decyzją, która powinieneś podjąć, pod warunkiem, że byleś zgodny ze sobą i ze stanem faktycznym oceniania czynników.

Wyjaśnię tutaj proces oceny w tym przypadku. Powiedzmy, że jestem uczestnikiem projektu ale nie do końca wszystko się dobrze układa. W prawdzie daje mi dodatkowy dochód oraz dodatkowe możliwości i rozwój ale zabiera ogromnie dużo czasu z czego nie jest zadowolona rodzina (dzieci). Partner również jest w projekcie i chce abym kontynuowała swoje uczestnictwo. Tak więc, według własnej wewnętrznej oceny nadaję wartość związaną z ważnością danego czynnika (priorytet), a następnie nadaję wartość na wpływ poszczególnych decyzji na dany czynnik.

Na przykład: relacje z rodziną w tej sytuacji mają sporą wagę (8). Dlatego z całą pewnością po rezygnacji z projektu, mogłabym poświęcić im znacznie więcej czasu więc nadaje temu czynnikowi 10 punktów, a w przypadku kontynuacji jedynie dwa ze względu na brak czasu lecz większy dochód. Inne bardzo ważny czynnik to „brak czasu”(10). W przypadku rezygnacji pojawiła by się znacząca ilość czasu więc nadaj mu 10 punktów a tylko dwa w przypadku kontynuacji gdyż jego brak rekompensowany jest innymi ważnymi czynnikami.

Jak widzisz proces ten jest zdecydowanie przydatny. Może jednak być czasem zbyt skomplikowany zwłaszcza jeśli nie bardzo znasz swoje cele, priorytety czy nie bardzo wiesz w jakim kierunku podążać, co jest dla Ciebie ważne. Proponuję wtedy 15 minutową bezpłatna konsultację z coachem.