Jeśli kręci Cię szybkie życie, jeśli ciągle się komunikujesz ze światem zewnętrznym, jeśli ciągle pozwalasz na to by twoja głowa oraz twoje serce było zajęte tym co się dzieje na zewnątrz, to kompletnie nie jest ze sobą połączony więc nie słyszysz siebie. Zapewne jest to metoda na to by nie słuchać swego pierwotnego JA, a tym samym nie podążać za swoim pierwotnym szczęściem. Brak takiego połączenia to brak połączenia ze swoją intuicją, to czysta materialna kalkulacja.

Do czego to prowadzi? Człowiek jest w stanie stworzyć sobie taka iluzję szczęścia, która przez wiele lat w pełni go zadowala. Jeśli jednak to szczęście budowane jest w oparciu o EGO wcześniej czy później wszechświat rzuci karty i powie: „SPRAWDZAM”. Wydarzenia mojego życia… wydarzenia Twojego życia…, wydarzenia otoczenia… powinny być dla Ciebie wskazówką, ostrzeżeniem, przestrogą. Powiedz kiedy, jeśli nie teraz, chcesz świadomie spojrzeć na to, że twój otaczający Cię świat jest wynikiem kreacji. Mówi się o tym, że Ty i tylko TY jesteś panem swojego losu, że tylko Ty tworzysz swój świat i decydujesz o jego kształcie i tak właśnie jest. Co dajesz do Ciebie wraca, co w Tobie, to i na zewnątrz.

Nie mówi się jednak zbyt wiele o tym, że wokół dzieją się „cuda”, które są wynikiem pragnienia osiągnięcia czegoś ponad materię. Nie mówi się o tym, że to my jako kolektyw jesteśmy twórcami otaczającego nas świata, jego kształtu. Dlaczego więc jest w nim tak wiele zniszczenia? Czyste serce buduje wspaniałą rzeczywistość pełna miłości, myśl która nakierowana jest na egotyczne potrzeby to myśl destrukcyjna. Skrajnością jest fakt, że można stać się uduchowionym człowiekiem na bazie ego lub na bazie pokory. Pokorny człowiek odczuwa współczucie, wdzięczność i odpowiedzialność za wspólnotę. Egotyczny „uduchowiony” człowiek twierdzi, że jest pępkiem świata i tylko jego postawa oraz jego czyny mają znaczenie i są jedyną drogą do uzyskania sukcesu.

Organizacje, firmy, działania oparte na EGO prędzej czy później staną się ziemską karykaturą, totalitarnym tworem dążącym do zniewolenia jednostek. Człowiek który stoi na czele takiego tworu jednoczącego w sobie ludzi we wspólnej idei, wspólnym dążeniu do celu czy wspólnym działaniu jest odpowiedzialny za kształt otoczenia które kreuje. Taki człowiek powinien charakteryzować się : kreatywnością, intuicją, niezwykle rozwiniętymi umiejętnościami interpersonalnymi oraz zrównoważonym stanem emocjonalnym. Często jedno zdanie wypowiedziane przez zrównoważonego lidera ma większą moc całego potoku słów wypowiedzianych przez masy.

Jeśli jest tak, że słuchasz ale nie słyszysz, jeśli mówisz sloganami, a nie z serca, jeśli jest tak, ze tylko analizujesz ale nie dopuszczasz najczystszego głosu własnej intuicji może się okazać ze w biegu po swoje szczęście zapomniałeś o najważniejszej osobie jaką jesteś Ty sam.. Aby rozwijać się w pełni należy nadawać swojemu życiu sens na wielu poziomach: holistycznej całości siebie: ciało, umysł, duch; holistycznej więzi z otoczeniem na poziomie kompletnego braku oceniania ludzi oraz sytuacji czy zdarzeń; na poziomie materialnym oraz na poziomie duchowym.

W obecnych czasach wielkie umysły naukowe takie jak Robert Lanza czy Greg Braden zwracają się ku rozwojowi technologi, rozwojowi umysłu na równym poziomie z rozwojem duchowym. Badania naukowe wyraźnie wykazują związek miedzy tym co materialne, a tym co jest myślą, tym co wokół i tym co w nas. Ignorowanie tematu nie zmieni faktu, że przyszedł czas na przebudzenie, na połączenie tego co mistyczne z tym co przyziemne, na zsynchronizowaniu wszystkiego w całość. Możesz więc nadal pozostawać w błogiej ignorancji i budować iluzje materialnego szczęścia lub każdego dnia dodawać do swego życia wartości jakimi są: refleksja zamiast logicznego podliczenia, pokora zamiast buty, dzielenie się zamiast piastowania , wdzięczność – zamiast przechwalania i współczucia zamiast oceniania.

Buduj więc swoje szczęście w oparciu o to co piękne i podniosłe, dziel się swoją wiedzą oraz doświadczeniami, dawaj wartość, rozwijaj siebie oraz swoje otoczenie, pracuj z pasja i żyj pełnią. Każdego dnia bądź wdzięczny za to co masz, naucz się wyciszać i medytować, oddychaj pełną piersią i pielęgnuj radość, która jest wszędzie, w każdej rzeczy wokół, w materialnych i niematerialnych częściach twojego otoczenia. Pragnij i realizuj, kochaj i przyjmuj miłość, dawaj i bierz, myśl pozytywnie, zawsze, bez względu na wszystko.