deskaafirmacje  Czym jest i jak buduje się siatka neuronowa? Jak to jest, że mimo iż rodzimy się w podobnych rodzinach, w danej kulturze, w danym kraju, jesteśmy zupełnie różnymi ludźmi, o różnych charakterach, zachowaniach i różnym sposobie myślenia. Nasz świat wewnętrzny kształtuje się już w okresie kiedy rozwijamy się w łonie matki. Bardzo intensywny rozwój następuje od momentu narodzenia do siódmego roku życia. Umysł dziecka chłonie wszelkie informacje werbalne i niewerbalne: w tym zachowania, nawyki, sposób myślenia, mówienia itd. jak gąbka, bez oceny, bez szufladkowania. Tak więc wyobraź sobie pustą czarę, która powoli zapełnia się „przypadkowymi” kroplami cieczy, które to stworzą niepowtarzalną kompozycję pod każdym względem: koloru, zapachu czy smaku… Tak właśnie powstaje unikatowa kompozycja człowieka, na którą składa się ogromna masa czynników: tych „dobrych” i tych „złych”

Wzorce, z których jesteśmy zbudowani „kierują” niejako naszym życiem, choć mamy wolność wyboru, to jak się okazuje w świetle badań, około 95% naszych poczynań związana jest z podświadomym działaniem, które z kolei związane jest z danymi „wgranymi” w naszą podświadomość w okresie wczesnego dzieciństwa. Jeśli nie jesteś w stanie przejąć kontroli nad swoim umysłem, czyli weryfikować swoje zachowania w tu i teraz, to owe dane bezlitośnie wiodą Cię przez całe życie.

Aby rzecz stała się jaśniejsza, opisze to na przykładzie: jeśli od wczesnego dzieciństwa środowisko, w którym się wychowywałeś borykało się z brakiem pieniędzy, to zachowania które przejąłeś, przekonania (np. pieniądze szczęścia nie dają), nawyki związane z wydawaniem pieniędzy lub też zarabianiem niewielkich kwot, będą wytyczać Twoja drogę powodując podobne zachowania, podobne problemy i podobne skutki tych zachowań, prowadzące najogólniej do sytuacji pierwotnej czyli braku pieniędzy.

Niemal każdy kto słyszy o tych schematach, które tworzą siatkę neuronową Twojej wewnętrznej reprezentacji obawia się, iż schematy te są nieodwracalne. Okazuje się jednak, że kwestia ta jest do przepracowania. Badania naukowe w NASA przeprowadzone końcem XX wieku potwierdziły, iż powtarzane każdego dnia frazy mogą przeprogramować skutecznie nasze dotychczasowe nawyki czy zachowania. Badanie polegało na założeniu kilkunastu ochotnikom okularów zmieniających percepcję świata o 180º. Taka zmiana sprawiła, że u większości badanych wystąpił ogromny stres, związany ze znacznie utrudnionym poruszaniem się. Jednak między 26 a 32 dniem nastąpiło odwrócenie obrazu na prawidłowy, co udowadniało tezę, że przeprogramowanie mózgu jest możliwe w każdym wieku, przy zachowaniu następujących warunków: ciągłości wprowadzanych danych (czyli każdego dnia) oraz maksymalnej częstotliwości w ciągu dnia (okulary w trakcie eksperymentu były noszone non stop).

Czym więc jest prawidłowa afirmacja. Jest to zdanie wypowiadane w czasie teraźniejszym, w formie pozytywnej, kilkadziesiąt razy w ciągu dnia, przez co najmniej 26 dni. Zdanie, które ma wywołać pożądane efekty, zmieniając nasze zachowanie powinno być prawidłowo skonstruowane np. „Myślę pozytywnie”. Bywają czynniki, które mogą spowodować sabotaż naszego działania. Czynnikiem takim może być szereg przekonań na temat własnej osoby, wyrażający np. niskie poczucie wartości. Praca nad sobą jest wtedy znacznie utrudniona. Jednak istnieją sposoby na to by przyspieszyć działanie związane z przeprogramowaniem neuronowym. Jednym ze sposobów są odwrócone afirmacje, które polegają na dość przewrotnym ułożeniu zdania: „Ludzie mówią, że jestem pozytywnie myśląca osobą…” Tak skonstruowane zdanie powoduje, ze mózg „akceptuje” wypowiadane do siebie twierdzenie, blokując możliwość podważenia tej informacji, która niejako ma pochodzić z zewnątrz.

Jeśli myślisz teraz, że afirmacje to oszukiwanie samego siebie, to tak, tak właśnie ma to wyglądać.
Zatem czy afirmacje w ogóle mogą działać? Z badań wynika że tak, jednak Ty nie musisz wierzyć mi na słowo, sprawdź… 😉