Masz kolejną szanse aby się sprawdzić. Twoim zadaniem jest ułożyć równanie umieszczając w pustych polach znaki matematyczne ( +   –   x  : ). Możesz je wstawić w dowolnej kolejności, pamiętając, że jeden z nich zostanie wykorzystany dwukrotnie.

Zagadka9

rozwiązanie

Marek jest dekoratorem wnętrz i projektantem płytek. Poniższe wzory zaprojektował na potrzeby biblioteki. Asystent Marka, Adam, anglista z wykształcenia, nadał porządek kolejnym literom. Tak ja w grze, ułożył cztery warianty oznaczone od A do D i zapytał Marka, który z nich uzupełni rozpoczęta sekwencję.

zagadka8

rozwiązanie

Brunhilda, żona Wikinga Bjorna Jasnookiego, przegląda skrzynie z ostatniej wyprawy swojego męża. Powiedziano jej, że wszystkie trzy skrzynie są niewłaściwie oznakowane. Na jednej z nich widnieje napis: CZASZKI,  na innej KIELICHY, a na kolejnej: CZASZKI I KIELICHY – WYMIESZANE. Brunhilda zagląda tylko do jednej ze skrzyń i wyciąga tylko jeden przedmiot. Nie zaglądając już więcej do środka, wie, jak opisać prawidłowo poszczególne skrzynie. Skąd to wie?

zagadka7

rozwiązanie

Pan Twardowski napisał tę zagadkę dla uczniów swojej klasy. Chciał w ten sposób sprawdzić ich umiejętność logicznego myślenia oraz liczenia w pamięci. Poza dolnym rzędem każda cegiełka zawiera liczbę, która stanowi sumę dwóch liczb znajdujących się w cegiełkach poniżej, np: F = A + B. Uzupełnij piramidę o brakujące liczby.

zagadka5

rozwiązanie

Oto przykład japońskiej zagadki zwanej masyu. Kwadraty tworzące poniższą planszę zawierają białe i czarne koła. Twoim zadaniem jest narysować linię, która będzie przechodzić przez wszystkie te koła według poniższych zasad:

Linia musi wchodzić i wychodzić z każdego kwadratu środkiem jednego z jego boków. Jeżeli natrafi na czarne koło, skręca w lewo lub w prawo. Przez białe koło przechodzi prosto. Linia przechodzi prosto również przez kwadrat poprzedzający i następujący po kwadracie z czarnym kołem – nie może tam zakręcać. Musi natomiast skręcić w lewo lub prawo w kwadracie poprzedzającym i (lub) następującym po kwadracie zawierającym białe koło. Linia może skręcać w lewo lub w prawo w każdym innym pustym kwadracie. Uwaga: linia nie może przejść przez ten sam kwadrat dwukrotnie, nie może też przecinać samą siebie.

zadanie3

rozwiązanie

Projektant Piotr przygotował dla swojego klienta poniższe lustra. Klient Maurycy zamierza je umieścić w pokoju do zabaw. Maurycy zajmuje się produkcją gier wideo. Uwielbia gry i zabawy dlatego poleca Piotrowi przewiesić lustra zgodnie z zagadkowa ilustracją. Pomóż Piotrowi ustalić nowy porządek rozwieszenia luster.

Białe kształty są teraz obok siebie.

Gwiazda zostaje przesunięta teraz o jedno miejsce

Kwadrat znajduje się teraz pomiędzy kołem a gwiazdą.

zagadka2

rozwiązanie

Gabriel, wieczny student, latem para się różnymi zajęciami. Zawsze jednak szuka okazji, by rozwiązać w pracy problemy logiczne lub matematyczne. W trakcie pracy w hotelu Gabriel uporządkował tablicę, na której wiesza się klucze, w sposób przedstawiony poniżej. Następnie przedstawił łamigłówkę do rozwiązania swojemu koledze, Markowi. Pomóż Markowi w jej rozwiązaniu. Wskaż liczby, które kryją się pod znakami zapytania.

Zagadkap

rozwiązanie

Chcesz otrzymywać informacje o nowych łamigłówkach?

Wpisz się na newsletter


Email :
Imię :
Nazwisko :